Scotty Baker

5th Passenger 2018 HD | монгол хадмал
7.8
Хадмал

5th Passenger 2018 HD | монгол хадмал

Сансрын хөлөг нь устгагдсаны дараа багийн 5 гишүүн 4 хүний нөөц бүхий аврах хөлөгт суун амь аврагдахаар зүтгэнэ. Гэвч аврагдахаас өмнө тэдэн лүү харийн амьтан дайрна.